Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Giang Phong

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsgiangphong@edu.viettel.vn