Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Giang Phong

Tiền Hải - Thái Bình